انجمن صنفی کارفرمایی داروخانه های دامپزشکی خراسان رضوی انجمن صنفی داروخانه‌‌داران دامپزشکی استان خراسان سال‌ها پیش فعالیت خود را در سال 1384 با تلاش مجدانه‌ی مرحوم دکتر داوودی(روحش شاد) و همکاران آن مرحوم در آن سال‌ها با نام «انجمن صنفی داروخانه‌های دامپزشکی مشهد و حومه» پا گرفت. در سال 1388 که دومین انتخابات این انجمن صنفی برگزار شد، نام این انجمن به «انجمن صنفی کارفرمایی داروخانه‌های دامپزشکی خراسان رضوی» تغییر داده و انجمن به سطح استانی ارتقاء یافت. اکنون پس از سال‌ها، هشتم بهمن‌ماه 1394 فعالیت این انجمن مجددا از سر گرفته شد و امید است تا به یاری دوستان و اطلاع‌رسانی‌ها در این وب‌سایت، در همکاری‌ها برای ارتقاء سطح داروخانه‌ها در استان و نیز کشور سهیم باشیم. http://asddkh.mihanblog.com 2020-12-04T13:54:07+01:00 text/html 2018-10-22T07:38:34+01:00 asddkh.mihanblog.com انجمن صنفی اطلاعیه شماره ۳ سازمان نظام دامپزشکی در خصوص پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت http://asddkh.mihanblog.com/post/518 <span class="Head" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 6px; border: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: IRANSansWeb; vertical-align: baseline; display: inline-block; text-align: right; color: rgb(0, 10, 121) !important;">اطلاعیه شماره ۳ سازمان نظام دامپزشکی در خصوص پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت</span><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSansWeb; font-size: 14px; text-align: right;">&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSansWeb; font-size: 14px; text-align: right;"><span class="SubSubHead" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSansWeb; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><span class="writer" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: inline-block; float: right;">نوشته شده توسط: mdvetmed</span><span class="tarikh" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: inline-block; float: left; text-align: left;">در 1397/07/29 04:56:04 ب.ظ</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px;"><span class="bazdid" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; float: left; color: rgb(0, 10, 121) !important;">تعداد بازدیدکنندگان:&nbsp;<span class="click_num" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(250, 150, 3) !important;">38</span></span></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSansWeb; font-size: 14px; text-align: right;"></span><div class="art-id" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSansWeb; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">[AUTHOR]</div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; border: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSansWeb; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><span class="Normal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.5em; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"></span></p><hr class="line-news" style="box-sizing: content-box; margin: 40px 0px 35px; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-image: initial; padding: 0px; clear: both; height: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSansWeb; font-size: 14px; text-align: right;"><div class="mohtava" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSansWeb; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">پیرو اطلاعیه‌های شماره ۱ و ۲ سازمان نظام دامپزشکی در خصوص عدم امکان عضویت دانش آموختگان احتمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت در این سازمان، به اطلاع می‌رساند؛<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px;">از آن جایی که رئیس سازمان نظام دامپزشکی به‌عنوان عضو حقوقی گروه تخصصی دامپزشکی وزارت عتف و عضو شورای راهبری ماده ۲۱ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تمامی جلسات&nbsp; مرتبط گروه و شورای یاد شده در وزارتخانه‌های متبوع حضور دارد، تمامی موارد اعلامی در اطلاعیه‌های شماره ۱و۲ و نیز این اطلاعیه و اطلاعیه‌های بعدی دارای مستندات قانونی می‌باشد.<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; text/html 2018-10-22T07:29:59+01:00 asddkh.mihanblog.com انجمن صنفی اطلاعیه شماره ۲ http://asddkh.mihanblog.com/post/515 <span class="Head" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 6px; border: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: IRANSansWeb; vertical-align: baseline; display: inline-block; text-align: right; color: rgb(0, 10, 121) !important;">اطلاعیه شماره ۲ سازمان نظام دامپزشکی در خصوص پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت</span><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSansWeb; font-size: 14px; text-align: right;">&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSansWeb; font-size: 14px; text-align: right;"><span class="SubSubHead" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSansWeb; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><span class="writer" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: inline-block; float: right;">نوشته شده توسط: mdvetmed</span><span class="tarikh" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: inline-block; float: left; text-align: left;">در 1397/07/21 11:22:54 ق.ظ</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px;"><span class="bazdid" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; float: left; color: rgb(0, 10, 121) !important;">تعداد بازدیدکنندگان:&nbsp;<span class="click_num" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(250, 150, 3) !important;">299</span></span></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSansWeb; font-size: 14px; text-align: right;"></span><div class="art-id" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSansWeb; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;">[AUTHOR]</div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; border: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSansWeb; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><span class="Normal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.5em; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"></span></p><hr class="line-news" style="box-sizing: content-box; margin: 40px 0px 35px; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-image: initial; padding: 0px; clear: both; height: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSansWeb; font-size: 14px; text-align: right;"><div class="mohtava" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSansWeb; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">پیرو اطلاعیه مورخ&nbsp;۹۷/۰۷/۱۷&nbsp;&nbsp;این سازمان در خصوص عدم امکان عضویت دانش آموختگان احتمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت و نظر به مصاحبه رئیس محترم گروه تخصصی دامپزشکی وزارت عتف، به اطلاع می رساند؛</strong></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">از آن جایی که بر اساس قانون تاسیس و دستورالعمل عضویت سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، مورد تایید بودن دانشگاه‌های محل تحصیل دانش آموختگان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شرط امکان بررسی عضویت خواهد بود و واحد بافت مورد تایید وزارت عتف نیست، امکان عضویت دانش آموختگان احتمالی این واحد وجود ندارد.</strong></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بر حسب وظیفه حرفه‌ای و اخلاقی خود به دانشجویان این واحد توصیه می‌نماید که نسبت به آینده معیشتی و شغلی خود دغدغه‌های جدی داشته باشند، چرا که امکان عضویت در این سازمان و انجام فعالیت‌های حرفه ای و صنفی دامپزشکی را نخواهند داشت.</strong></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه‌ها نیز درخواست می‌شود از همکاری با واحدهای فاقد مجوز از سوی وزارت عتف اکیدا اجتناب نموده و سرنوشت جوانان این مرز و بوم را خدشه دار ننمایند.</strong></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">بدیهی است پیگیری‌های سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا در خصوص پذیرش غیرقانونی و بیش از ظرفیت اعلام شده توسط دفتر گسترش وزارت عتف و شورای راهبری ماده&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">۲۱</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی ادامه دارد که نتایج پیگیری‌ها متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.</span></strong></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا</strong></span></p></div> text/html 2018-03-25T05:05:43+01:00 asddkh.mihanblog.com انجمن صنفی 1397/1/5 یكشنبه http://asddkh.mihanblog.com/post/507 <div class="mohtava-news-item" xmlns:exfunction="urn:Portal" style="margin: 3px auto auto; padding: 5px; position: relative; width: 700px; text-align: center; height: auto; overflow: hidden; font-size: 12px;"><div class="row-one" href="../home/?news/259463/259480/814738/نتیجه-نظارت-دامپزشکی-بر-کشتارگاه-های-دام-و-طیور-استان-در-هفته-اول-اجرای-طرح-نوروزی؛-تولید-1480-تن-گوشت-قرمز-و-4800-تن-گوشت-مرغ-در-خراسان-رضوی"><div class="img-block" style="float: right; width: 154px;"><img class="mohtava-news-img" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowObjectPicture.aspx?Width=150&amp;Height=100&amp;ObjectType=NEWS&amp;ObjectID=4e2c4b21-7312-4a24-8815-81b18f65871c&amp;ThumbType=Fix" alt="نتیجه نظارت دامپزشکی بر کشتارگاه های دام و طیور استان در هفته اول اجرای طرح نوروزی؛ تولید 1480 تن گوشت قرمز و 4800 تن گوشت مرغ در خراسان رضوینتیجه نظارت دامپزشکی بر کشتارگاه های دام و طیور استان در هفته اول اجرای طرح نوروزی؛ تولید 1480 تن گوشت قرمز و 4800 تن گوشت مرغ در خراسان رضوی" style="position: relative; margin: auto; padding: 5px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 150px; height: 100px; overflow: hidden; float: right;"></div><div class="title-block" style="float: right; width: 511px; margin-right: 10px;"><div class="mohtava-news-date" style="text-align: right; color: rgb(102, 102, 102); float: right; position: relative; margin: auto; padding: 3px;">1397/1/5 یكشنبه</div><div class="mohtava-news-headline" style="width: 511px; text-align: right; float: right;"></div><div class="mohtava-news-title" style="text-align: right; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); font-weight: bold; width: 520px; float: right; position: relative; margin: auto; padding: 10px 5px 3px 3px;">نتیجه نظارت دامپزشکی بر کشتارگاه های دام و طیور استان در هفته اول اجرای طرح نوروزی؛ تولید 1480 تن گوشت قرمز و 4800 تن گوشت مرغ در خراسان رضوی</div></div></div><div class="mohtava-news-summary" style="line-height: 1.75; font-weight: bold; text-align: right; font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); width: 665px; float: right; position: relative; margin: auto; padding-right: 5px;">از آغاز اجرای طرح نوروزی دامپزشکی در خراسان رضوی و نظارت این مجموعه بر کشتارگاه های دام، بیش از 1480 تن گوشت قرمز از ذبح بیش از 36 هزار راس دام سبک و سنگین استحصال شده است.</div><div class="mohtava-news-content" style="text-align: right; font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); width: 665px; float: right; position: relative; margin: auto; padding-right: 5px;"><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"></span></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="direction: rtl;"><span style="unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA">مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی با اعلام این خبر اظهار داشت: طی مدت اجرای این طرح و تا روز گذشته، 120</span>&nbsp;<span lang="FA">&nbsp;اکیپ نظارتی دامپزشکی استان بیش از 4000 &nbsp;بازدید از مرکز تهیه، تولید و عرضه فرآورده های خام دامی داشته اندکه در نتیجه آن و با همکاری مراجع قضایی استان، برای&nbsp; 60 متخلف، پرونده تشکیل و 7 مرکز دارای تخلف نیز با رای مراجع ذیصلاح، پلمب شد.</span></strong></span></span></span></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="direction: rtl;"><span style="unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA">دکتر احمد شریعتی اعلام داشت: با توجه به استقبال زائران و مجاوران حریم مقدس رضوی از مصرف گوشت مرغ طی ایام نوروز، تعداد طیور کشتار شده در کشتارگاه های طیور استان در زمان اجرای طرح نظارتی دامپزشکی طی مدت یادشده 2 میلیون و 450&nbsp; هزار قطعه به وزن 4800 تن&nbsp; بوده است.</span></strong></span></span></span></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="direction: rtl;"><span style="unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA">وی اظهار داشت: با توجه به تمهیدات اتخاذ شده و در جهت ارائه خدمات بهداشتی مناسب و تامین امنیت غذایی زائران و مجاوران آستان ملائک پاسبان رضوی، کلیه کشتارگاه های دام و طیور استان در ایام تعطیلات نوروزی فعال بوده و تمامی محصولات این مراکز با نظارت کارشناسان دامپزشکی استان وارد چرخه مصرف خواهد شد.</span></strong></span></span></span></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="direction: rtl;"><span style="unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA">&nbsp;شریعتی، با توجه به خطر انتقال بیماری‌های مختلف در اثر عرضه غیر بهداشتی فرآورده‌های خام دامی توسط دستفروشان، اظهار داشت: با كلیه افرادی كه به صورت دست فروش و بدون هویت در حاشیه جاده‌ها، سطح شهر مشهد و بویژه اطراف حرم مطهر اقدام به عرضه غیر مجاز مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز، ماهی، كله پاچه، جگر و ... نمایند بطور جدی برخورد شده و پس از تشكیل پرونده برای متهمان، مراتب جهت رسیدگی به دستگاه قضایی تسلیم و پی گیری خواهد شد.</span></strong></span></span></span></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="direction: rtl;"><span style="unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp; وی ضمن تاكید بر اهمیت گزارش‌های مردمی در كشف و ضبط موارد غیر مجاز و نیز ارتقای سطح بهداشت عمومی، اعلام داشت: در طی مدت زمان اجرای طرح نوروزی دامپزشکی استان و تا کنون، به بیش از ... مورد شکایت مردمی نیز رسیدگی شده است. وی از كلیه شهروندان درخواست نمود، در صورت مشاهده موارد یادشده و یا سایر تخلفات در عرضه فرآورده‌های&nbsp; خام دامی، مراتب را در مشهد، با شماره تلفن‌های 37250025و 37250035(شبكه دامپزشكی مشهد)، 1512(مرکز پیام اداره كل)، ادمین فضای مجازی&nbsp;</span><span dir="LTR">@shomavet</span><span lang="FA">&nbsp;و در شهرستان‌ها با شبكه دامپزشكی شهرستان در میان گذاشته و در این راه از سامانه پیام کوتاه روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان به شماره 300001512 نیز بهره مند شوند.</span></strong></span></span></span></span></strong></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: 22pt;"><span style="direction: rtl;"><span style="unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><strong><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-weight: normal;"></span></span></span></strong></span></span></span></span></p></div></div><div class="tab-list-source sourcer" xmlns:exfunction="urn:Portal" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-right: 10px; text-align: right; font-size: 12px;"><span class="s-s-1" style="font-weight: bold;">منبع:&nbsp;</span><span class="s-s-2">روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی</span></div><br class="Apple-interchange-newline"><table xmlns:exfunction="urn:Portal" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(153, 153, 153); display: block; float: right;"><tbody><tr></tr></tbody></table> text/html 2018-03-22T05:28:53+01:00 asddkh.mihanblog.com انجمن صنفی استفاده از محلول نمک، کیفیت لاشه مرغ های منجمد را بهبود می بخشد http://asddkh.mihanblog.com/post/512 <div style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; margin-bottom: 15px;"><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 no-padd news_toolbar" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 20px 0px 38px; float: right; width: 584.188px;"><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 no-padd" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 584.188px;"><div class="news_nav news_id_c col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-ms-36 col-xs-36 no-padd" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 194.719px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(24, 9, 166); text-align: right;"><span class="news_nav_title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); padding-right: 3px;">کد خبر:&nbsp;</span>۴۱۱۱۴</div><div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-ms-36 col-xs-36 news_tools no-padd" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 194.719px;"><div title="نسخه چاپی" class="news_print_botton" style="box-sizing: border-box; width: 17px; height: 16px; overflow: hidden; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/print.gif&quot;) no-repeat; float: left; margin-right: 5px; cursor: pointer;"></div><div title="ارسال به دوستان" class="news_emails_botton" style="box-sizing: border-box; width: 16px; height: 16px; overflow: hidden; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/email.gif&quot;) no-repeat; float: left; margin-right: 5px; cursor: pointer;"></div><a title="ذخیره" class="news_save_botton" href="http://www.hakimemehr.ir/fa/save/41114" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/save.gif&quot;) no-repeat; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; width: 14px; height: 14px; overflow: hidden; float: left; margin-right: 5px; cursor: pointer; display: block; margin-top: 1px;"></a><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/news/41114/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF#" class="news_size_down" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/text_resize.gif&quot;) 0px 0px no-repeat; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; width: 14px; height: 14px; float: left; margin-right: 3px; margin-top: 2px;"></a><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/news/41114/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF#" class="news_size_reset" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/text_resize.gif&quot;) -17px 0px no-repeat; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; width: 28px; height: 14px; float: left; margin-right: 3px; margin-top: 2px;"></a><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/news/41114/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF#" class="news_size_up" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/text_resize.gif&quot;) -48px 0px no-repeat; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; width: 14px; height: 14px; float: left; margin-right: 3px; margin-top: 2px;"></a><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div class="col-xs-36" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; float: right; width: 584.188px; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; direction: rtl;"><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 rutitr rutitr_news_page" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; float: right; width: 554.188px; direction: rtl; margin-bottom: 10px; color: rgb(128, 128, 128); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: tahoma, arial, helvetica; text-align: center;"></div><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 title title_news_page" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; float: right; width: 554.188px; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; line-height: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; padding: 0px;"><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/news/41114/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; outline: none; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: normal; font-family: nassim-bold;">استفاده از محلول نمک، کیفیت لاشه مرغ های منجمد را بهبود می بخشد</a></h1></div><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 no-padd nav_new" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 554.188px; margin-bottom: 50px;"><div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-ms-36 col-xs-36 no-padd news_path" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 184.719px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; direction: rtl; text-align: right;"><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/archive?service_id=1" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">صفحه نخست</a>&nbsp;»&nbsp;<a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/archive?service_id=1&amp;cat_id=1" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">عمومی</a></div><div class="col-lg-7 col-md-7 col-sm-7 col-ms-36 col-xs-36 no-padd news_nav news_hits" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 107.75px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(24, 9, 166); text-align: right;"><span class="news_nav_title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); padding-right: 3px;">تعداد بازدید:&nbsp;</span>۱۹۲</div><div class="col-lg-17 col-md-17 col-sm-17 col-ms-36 col-xs-36 no-padd news_nav news_pdate_c" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 261.688px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(24, 9, 166); direction: rtl;"><span class="news_nav_title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); padding-right: 3px;">تاریخ انتشار:</span><span style="box-sizing: border-box; direction: ltr; float: left;">22 March 2018 &nbsp;&nbsp;&nbsp; - &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; float: left;">۰۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۰۳:۰۳</span></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 body no-padd" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 554.188px; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 18.2px; margin-top: 10px; text-align: right;"><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><img src="http://hakimemehr.ir/files/fa/news/1397/1/2/14748_870.jpg" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma;">نتایج تحقیقاتی که اخیرا صورت پذیرفته، حاکی از آن است که در صورت استفاده از محلول های نمک در لاشه مرغ سردخانه گذاری شده پیش از انجماد، می تواند منجر به بهبود کیفیت گوشت و فرآیند انجماد شود</span><span dir="LTR" tahoma","sans-serif""="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">.</span><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";="" background:#f2f2f2"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">به گزارش حکیم مهر به نقل از رادیو صنعت طیور ایران، «دکتر ایک کانگ» استاد دانشکده کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست دانشگاه ایالتی پلی تکنیک کالیفرنیا، نتایج آزمایشات خود در این مورد را ساعاتی پیش به اشتراک گذاشت.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">اگرچه این تکنیک هنوز به صورت تجاری مورد استفاده قرار نگرفته است اما برخی بر این باورند که در صورت بهره گیری صنعتی از این روش نیز می توان به نتایجی مشابه دست یافت</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه، استفاده از آب نمک در فرآیند انجماد گوشت مرغ می تواند بازدهی فرآیند انجماد را به طور قابل ملاحظه ای بهبود داده و کیفیت گوشت مرغ به خصوص در بخش هایی چون سینه را افزایش دهد</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">در حالی که نتایج این مطالعه امیدوارکننده است، کانگ گفت: وی معتقد است که چند سوال کلیدی باقی مانده است و &nbsp;این سوالات انجام تحقیقاتی در آینده را توجیه می کنند، از جمله آن که اثر این روش انجماد بر جمعیت باکتری ها چیست؟</span></p></div></div></div> text/html 2018-03-21T07:19:19+01:00 asddkh.mihanblog.com انجمن صنفی همکاران متخصص و متعهد را در هر رده علمی و تجربی معرفی کنید http://asddkh.mihanblog.com/post/511 <div style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; margin-bottom: 15px;"><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 no-padd news_toolbar" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 20px 0px 38px; float: right; width: 584.188px;"><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 no-padd" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 584.188px;"><div class="news_nav news_id_c col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-ms-36 col-xs-36 no-padd" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 194.719px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(24, 9, 166); text-align: right;"><span class="news_nav_title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); padding-right: 3px;">کد خبر:&nbsp;</span>۴۱۱۱۵</div><div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-ms-36 col-xs-36 news_tools no-padd" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 194.719px;"><div title="ارسال به دوستان" class="news_emails_botton" style="box-sizing: border-box; width: 16px; height: 16px; overflow: hidden; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/email.gif&quot;) no-repeat; float: left; margin-right: 5px; cursor: pointer;"></div><a title="ذخیره" class="news_save_botton" href="http://www.hakimemehr.ir/fa/save/41115" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/save.gif&quot;) no-repeat; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; width: 14px; height: 14px; overflow: hidden; float: left; margin-right: 5px; cursor: pointer; display: block; margin-top: 1px;"></a><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/news/41115/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF#" class="news_size_down" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/text_resize.gif&quot;) 0px 0px no-repeat; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; width: 14px; height: 14px; float: left; margin-right: 3px; margin-top: 2px;"></a><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/news/41115/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF#" class="news_size_reset" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/text_resize.gif&quot;) -17px 0px no-repeat; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; width: 28px; height: 14px; float: left; margin-right: 3px; margin-top: 2px;"></a><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/news/41115/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF#" class="news_size_up" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/text_resize.gif&quot;) -48px 0px no-repeat; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; width: 14px; height: 14px; float: left; margin-right: 3px; margin-top: 2px;"></a><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div class="col-xs-36" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; float: right; width: 584.188px; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; direction: rtl;"><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 rutitr rutitr_news_page" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; float: right; width: 554.188px; direction: rtl; margin-bottom: 10px; color: rgb(128, 128, 128); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: tahoma, arial, helvetica; text-align: center;">رئیس سازمان دامپزشکی کشور خطاب به مدیران کل استان ها:</div><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 title title_news_page" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; float: right; width: 554.188px; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; line-height: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; padding: 0px;"><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/news/41115/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; outline: none; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: normal; font-family: nassim-bold;">همکاران متخصص و متعهد را در هر رده علمی و تجربی معرفی کنید</a></h1></div><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 subtitle" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 17px; float: right; width: 554.188px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: tahoma, Arial; margin-top: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right; direction: rtl; margin-bottom: 10px;">«دکتر علیرضا رفیعی پور» افزود: دو موضوعات جلوگیری از کشتار غیرمجاز دام و پیشگیری و کنترل آنفلوآنزا به عنوان مسائل اصلی سال ۹۷ برای سازمان مطرح شده است ...</div><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 no-padd nav_new" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 554.188px; margin-bottom: 50px;"><div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-ms-36 col-xs-36 no-padd news_path" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 184.719px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; direction: rtl; text-align: right;"><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/archive?service_id=1" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">صفحه نخست</a>&nbsp;»&nbsp;<a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/archive?service_id=1&amp;cat_id=1" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">عمومی</a></div><div class="col-lg-7 col-md-7 col-sm-7 col-ms-36 col-xs-36 no-padd news_nav news_hits" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 107.75px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(24, 9, 166); text-align: right;"><span class="news_nav_title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); padding-right: 3px;">تعداد بازدید:&nbsp;</span>۵۰</div><div class="col-lg-17 col-md-17 col-sm-17 col-ms-36 col-xs-36 no-padd news_nav news_pdate_c" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 261.688px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(24, 9, 166); direction: rtl;"><span class="news_nav_title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); padding-right: 3px;">تاریخ انتشار:</span><span style="box-sizing: border-box; direction: ltr; float: left;">25 March 2018 &nbsp;&nbsp;&nbsp; - &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; float: left;">۰۵ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۱</span></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 body no-padd" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 554.188px; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 18.2px; margin-top: 10px; text-align: right;"><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><img src="http://hakimemehr.ir/files/fa/news/1397/1/3/14754_198.jpg" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma; font-weight: bold;">حکیم مهر:</span><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:="" "times="" new="" roman";color:black;mso-themecolor:text1"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">&nbsp;رییس سازمان دامپزشکی کشور در اولین ساعات صبح روز اول فروردین ماه، با حضور در ستاد عملیاتی گروه های نظارتی دامپزشکی شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد، از نحوه اجرای طرح تشدید نظارت نوروزی در این استان اطلاع حاصل کرد</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";color:black;mso-themecolor:text1"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";color:black;mso-themecolor:text1;="" mso-bidi-language:fa"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی، «دکتر علیرضا رفیعی پور» در جمع همکاران نظارت شبکه دامپزشکی مشهد اظهار داشت:&nbsp;</span><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:="" "times="" new="" roman";color:black;mso-themecolor:text1"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">از لحظه ای که وارد شبکه شدم حس خوبی به من دست داد چراکه از جنس شما هستم و در سازمان هم این روحیه عملیاتی را در ستاد پیاده سازی کردم.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: bold;">همکاران متخصص و متعهد را در هر رده علمی و تجربی معرفی کنید</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: bold;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";color:black;="" mso-themecolor:text1"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">وی گفت: به مدیران کل استان ها گفته ام تا همکاران متخصص و متعهد را در هر رده علمی و تجربی معرفی کنند تا از ظرفیت آنها استفاده کنیم<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";color:black;="" mso-themecolor:text1"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">رفیعی پور یادآور شد: دامپزشکی و سایر دستگاه های دولتی در استان خراسان رضوی و مشهد علاوه بر مردم مشهد به بیش از 28 میلیون نفر زائر و مسافر خدمت می کنند و این جای تقدیر دارد.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: bold;">دامپزشکی 30 تا 40 میلیون وعده غذایی ناسالم را از سفره مردم حذف کرده است<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";color:black;="" mso-themecolor:text1"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">رییس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: بیش از 3 میلیون بازدید در زمینه نظارت دامپزشکی در 10 ماهه سال قبل انجام شد که طی آن بیش از 30 میلیون کیلوگرم فرآورده خام دامی ضبط وحدود4 میلیون کیلوگرم در کمتر از 10 ماه معدوم شده&nbsp;است؛ وقتی این میزان را به وعده غذایی تبدیل می کنید حدود 30 تا 40 میلیون وعده غذایی ناسالم و غیربهداشتی می شود که ما توانستیم از سفره مردم حذف کنیم و این یک افتخار بزرگ است.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: bold;">دو موضوع جلوگیری از کشتار غیرمجاز دام و پیشگیری از آنفلوآنزا: مسائل&nbsp;اصلی سال 97 سازمان دامپزشکی<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";color:black;="" mso-themecolor:text1"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">وی افزود: من در جمع مدیران کل اعلام داشته ام و اینجا هم اعلام می کنم که دو موضوعات جلوگیری از کشتار غیرمجاز دام و پیشگیری و کنترل آنفلوآنزا به عنوان مسایل &nbsp;اصلی سال 97 برای سازمان مطرح شده و بایستی توان خود را در زمینه مدیریت هر دو موضوع بکار بندیم.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";color:black;="" mso-themecolor:text1"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">رییس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان ساخت: عملکرد ما و شما بایستی همراهی مردم را در پی داشته باشید و برای توفیق در این زمینه بایستی مردم را در تصمیم گیری خود مداخله دهید.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: bold;">درجه بندی مراکز عرضه فرآورده های خام دامی بر اساس نمره مردم<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";color:black;="" mso-themecolor:text1"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در همه جا سعی کنید از مردم کمک و مشاوره بگیرید و پیشنهاد می کنم برای درجه بندی مراکز عرضه فرآورده های خام دامی اجازه دهید تا مردم به این مراکز نمره دهند،&nbsp;چراکه این کار کمک بزرگی به دامپزشکی خواهد کرد و در مسیر همراه کردن مردم بسیار موثر است.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";color:black;="" mso-themecolor:text1"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">وی یادآور شد: گزارش های مردمی با ایجاد ارتباط با ما سبب افزایش ارتقای کیفیت فرآورده‌های خام دامی می شود و تصریح می کنم ما به دنبال مچ گیری نیستیم و با رای مردم می خواهیم به مراکز عرضه نمره بدهیم البته ضروری است پس از نمره دهی مردم، بایستی نظارت های دامپزشکی نیز اعمال شود و به نظر می رسد با این کار می توانیم با کمبود نیرو و دیگر مشکلات، کمتر مواجه شویم.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";color:black;="" mso-themecolor:text1"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">دکتر رفیعی پور اعلام داشت: سال 97 را طوری شروع کنیم که در پایان آن و ورود به سال 98 دامپزشکی در سطوح ملی و بین المللی مطرح شود.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: bold;">رئیس سازمان دامپزشکی کشور در اجلاس&nbsp;</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: bold;">OIE</span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: bold;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;در فرانسه حضور می یابد<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";color:black;="" mso-themecolor:text1"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">وی گفت: من در خردادماه به جهت حضور در اجلاس&nbsp;</span><span dir="LTR" tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";color:black;mso-themecolor:text1"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">OIE</span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" color:black;mso-themecolor:text1"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;عازم فرانسه هستم&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بایستی آنجا توفیقات کشورم در زمینه دامپزشکی را گزارش کنم و این گزارش وابسته به تلاش و همت شماست.</span><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";color:black;="" mso-themecolor:text1"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">رییس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه حضور خود در مشهد، از ستاد خدمات سفر مشهد در نزدیکی حرم مطهر رضوی نیز بازدید نمود و از نزدیک در جریان خدمات رسانی دستگاه های مختلف استان به زائران و مجاوران مرقد نورانی حضرت امام رضا علیه آلاف التحیه و الثنا قرار گرفت.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";color:black;="" mso-themecolor:text1"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">یادآور می شود در جریان این بازدید و دیدارها، مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان و دیگر همکاران روابط عمومی، دکتر رفیعی پور را همراهی نمودند.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" color:black;mso-themecolor:text1"="" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></p><div id="gallery" style="box-sizing: border-box; width: 676.188px; font-family: byekan; font-size: medium;"><div id="pic-container" style="box-sizing: border-box; padding: 0px 30px;"><a href="http://rkh.ivo.ir/portal/picture/?814501/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-97" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none;"><img height="425" width="625" src="http://rkh.ivo.ir/portal/picture/?814501/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-97" alt="" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 15px;"></a><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"></p><a href="http://rkh.ivo.ir/portal/picture/?814503/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-97" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none;"><img height="425" width="625" src="http://rkh.ivo.ir/portal/picture/?814503/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-97" alt="" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 15px;"></a></div></div><div id="gallery" style="box-sizing: border-box; width: 676.188px; font-family: byekan; font-size: medium;"><div id="pic-container" style="box-sizing: border-box; padding: 0px 30px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"></p><a href="http://rkh.ivo.ir/portal/picture/?814488/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none;"><img height="425" width="625" src="http://rkh.ivo.ir/portal/picture/?814488/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" alt="" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 15px;"></a></div></div></div></div></div> text/html 2018-02-24T06:19:58+01:00 asddkh.mihanblog.com انجمن صنفی استیضاح وزیر جهاد کشاورزی حتمی است/ افرادی که در انتخاب و تأیید حجتی نقش داشته‌اند، در خیانت به نظام شریک هستند! http://asddkh.mihanblog.com/post/506 <div style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; margin-bottom: 15px;"><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 no-padd news_toolbar" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 20px 0px 38px; float: right; width: 584.188px;"><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 no-padd" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 584.188px;"><div class="news_nav news_id_c col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-ms-36 col-xs-36 no-padd" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 194.719px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(24, 9, 166); text-align: right;"><span class="news_nav_title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); padding-right: 3px;">کد خبر:&nbsp;</span>۴۰۵۲۹</div><div class="news_nav news_comments col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-ms-36 col-xs-36 no-padd" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 194.719px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(24, 9, 166); text-align: right;"><span class="news_nav_title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); padding-right: 3px;">تعداد نظرات:&nbsp;</span><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/news/40529/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF#comments" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">۹ نظر</a></div><div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-ms-36 col-xs-36 news_tools no-padd" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: left; width: 194.719px;"><div title="نسخه چاپی" class="news_print_botton" style="box-sizing: border-box; width: 17px; height: 16px; overflow: hidden; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/print.gif&quot;) no-repeat; float: left; margin-right: 5px; cursor: pointer;"></div><div title="ارسال به دوستان" class="news_emails_botton" style="box-sizing: border-box; width: 16px; height: 16px; overflow: hidden; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/email.gif&quot;) no-repeat; float: left; margin-right: 5px; cursor: pointer;"></div><a title="ذخیره" class="news_save_botton" href="http://www.hakimemehr.ir/fa/save/40529" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/save.gif&quot;) no-repeat; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; width: 14px; height: 14px; overflow: hidden; float: left; margin-right: 5px; display: block; margin-top: 1px;"></a><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/news/40529/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF#" class="news_size_down" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/text_resize.gif&quot;) 0px 0px no-repeat; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; width: 14px; height: 14px; float: left; margin-right: 3px; margin-top: 2px;"></a><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/news/40529/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF#" class="news_size_reset" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/text_resize.gif&quot;) -17px 0px no-repeat; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; width: 28px; height: 14px; float: left; margin-right: 3px; margin-top: 2px;"></a><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/news/40529/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF#" class="news_size_up" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/text_resize.gif&quot;) -48px 0px no-repeat; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; width: 14px; height: 14px; float: left; margin-right: 3px; margin-top: 2px;"></a><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div class="col-xs-36" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; float: right; width: 584.188px; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; direction: rtl;"><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 rutitr rutitr_news_page" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; float: right; width: 554.188px; direction: rtl; margin-bottom: 10px; color: rgb(128, 128, 128); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: tahoma, arial, helvetica; text-align: center;">نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی:</div><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 title title_news_page" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; float: right; width: 554.188px; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; line-height: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; padding: 0px;"><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/news/40529/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; outline: none; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: normal; font-family: nassim-bold;">استیضاح وزیر جهاد کشاورزی حتمی است/ افرادی که در انتخاب و تأیید حجتی نقش داشته‌اند، در خیانت به نظام شریک هستند!</a></h1></div><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 subtitle" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 17px; float: right; width: 554.188px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: tahoma, Arial; margin-top: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right; direction: rtl; margin-bottom: 10px;">«محمدابراهیم رضایی» افزود: بیش از ۱۴۰ نماینده حتی به‌صورت کتبی آمادگی خود را برای استیضاح وزیر اعلام کردند که امیدواریم این نوع تفکر در انتصابات پاک‌سازی شود ...</div><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 no-padd nav_new" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 554.188px; margin-bottom: 50px;"><div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-ms-36 col-xs-36 no-padd news_path" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 184.719px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; direction: rtl; text-align: right;"><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/archive?service_id=1" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">صفحه نخست</a>&nbsp;»&nbsp;<a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/archive?service_id=1&amp;cat_id=1" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">عمومی</a></div><div class="col-lg-7 col-md-7 col-sm-7 col-ms-36 col-xs-36 no-padd news_nav news_hits" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 107.75px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(24, 9, 166); text-align: right;"><span class="news_nav_title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); padding-right: 3px;">تعداد بازدید:&nbsp;</span>۴۹۳</div><div class="col-lg-17 col-md-17 col-sm-17 col-ms-36 col-xs-36 no-padd news_nav news_pdate_c" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 261.688px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(24, 9, 166); direction: rtl;"><span class="news_nav_title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); padding-right: 3px;">تاریخ انتشار:</span><span style="box-sizing: border-box; direction: ltr; float: left;">23 February 2018 &nbsp;&nbsp;&nbsp; - &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; float: left;">۰۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۴</span></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 body no-padd" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 554.188px; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 18.2px; margin-top: 10px; text-align: right;"><div align="center" style="box-sizing: border-box;"><img src="http://94.182.147.225/files/fa/news/1396/12/4/13856_150.jpg" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></div><div align="center" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><strong style="box-sizing: border-box;">حکیم مهر:</strong>&nbsp;نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ‌استیضاح وزیر جهادکشاورزی حتمی است، از ‌آمادگی&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">‌۱۴۰</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;نماینده برای امضای استیضاح خبر داد</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">به گزارش حکیم مهر به نقل از</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;تسنیم، «محمدابراهیم رضایی» با اشاره بر ضرورت رعایت ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی در انتصابات اظهار داشت: اسلام به‌عنوان نظام دینی جامع که ریشه در فطرت دارد و از سرچشمه وحی سیراب می‌شود، با دیدی عمیق و بینشی گسترده به انسان و انسانیت در ابعاد مختلف می‌نگرد و دارای نظام ارزشی ویژه‌ای است که در پناه آن سعادت و کمال انسان را تضمین می‌کند، مدیریت و اداره امور جامعه هم از شئون مهم زندگی انسانی بوده که در منابع اسلامی به آن پرداخته شده است و باید از این زاویه به‌طور علمی و دقیق مورد بررسی قرار گیرد</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وی افزود: کسانی که رهبری فکری و معنوی مردم را به‌عهده دارند و آنهایی که مسئولیت اوضاع اجتماعی و امور اجرایی را پذیرفته‌اند، در فساد و یا اصلاح جامعه نقش اول را ایفا می‌کنند و از سوی دیگر بدیهی است که انتصابات بجا و متکی بر اصول و ضوابط معین، کنار امکانات لازم برای ارتقاء و پیشرفت شغلی بر عملکرد مفید کارکنان می‌افزاید و به شکوفایی آن مجموعه منجر می‌شود، بنابراین انتصاب بجا و حساب‌شده با&nbsp;یک فرایند عملی و منطقی با پیروی از اصول پذیرفته‌شده ضرورت و اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از ابتدا مورد نظر ما بوده زیرا در این انتخاب ارزش‌های انقلاب، نظام و رهبری درنظر گرفته نشده که مواضع این فرد ضد موازین امام(ره)&nbsp;و ارزش‌های نظام اسلامی بوده است</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">رضایی بیان کرد: با وجود اینکه&nbsp;سازمان جهاد کشاورزی هم باید مثل سپاه یک نهاد پاک، ارزشی، ولایتمدار و پرتلاش باشد به‌گونه‌ای که با توجه به رسالت این نهاد باید روح تلاش و جهاد در آن موج بزند اما عملاً می‌بینیم که انگیزه از این سازمان گرفته شده و افرادی با سوابق نه‌چندان قابل دفاع به‌کار گرفته می‌شود که این دشمنی با اصل نظام است</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وی ادامه داد: متأسفانه برخی از دوستان ما هم در انتخاب این فرد همراهی کردند که به‌نظر می‌رسد وام‌دار وی باشند اما انتظار ما چیز دیگری از دوستان بود زیرا می‌دانند این گزینه با معیارهای نظام و رهبری سنخیت&nbsp;ندارد و این ظلم به نظام بوده و یک نمایی از خیانت است که در کشور&nbsp;انجام می‌شود</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که در انتخاب و تأیید این فرد&nbsp;نقش داشته‌اند در خیانت به نظام شریک بوده و اثر آن را در درازمدت می‌بینند و در پیشگاه خداوند و شهدا مدیون هستند، متأسفانه ما پله‌پله از ارزش‌های اولیه فاصله گرفتیم و چیزی از این ارزش‌ها جز در قالب&nbsp;یک پوکه که محتوای آن خالی است باقی نمانده که&nbsp;این جای نگرانی دارد</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وی افزود: بحث استیضاح وزیر جهادکشاورزی حتمی است و بیش از 140 نماینده حتی به‌صورت کتبی آمادگی خود را برای استیضاح وزیر اعلام کردند که امیدواریم این نوع تفکر در انتصابات پاک‌سازی شود</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><div dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div></div></div> text/html 2018-02-24T06:18:29+01:00 asddkh.mihanblog.com انجمن صنفی وقتی «میترا حجازی‌پور» با «میترا حجار» اشتباه گرفته می‌شود: http://asddkh.mihanblog.com/post/505 <div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 rutitr rutitr_news_page" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; float: right; width: 554.188px; direction: rtl; margin-bottom: 10px; color: rgb(128, 128, 128); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: tahoma, arial, helvetica; text-align: center;">وقتی «میترا حجازی‌پور» با «میترا حجار» اشتباه گرفته می‌شود:</div><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 title title_news_page" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; float: right; width: 554.188px; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; line-height: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; padding: 0px;"><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/news/40522/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; outline: none; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: normal; font-family: nassim-bold;">اظهارات «میترا حجار» بازیگر سینما و تلویزیون در برنامه دورهمی و ماجرای جالب عصبانیت یک مرغدار!</a></h1></div><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 subtitle" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 17px; float: right; width: 554.188px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: tahoma, Arial; margin-top: 10px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); text-align: right; direction: rtl; margin-bottom: 10px;">گویا یکی از مرغداران، «میترا حجازی‌پور» استاد بزرگ شطرنج ایران را با «میترا حجار» اشتباه می‌گیرد و در فضای مجازی از خجالت او درمی‌آید!</div><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 no-padd nav_new" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 554.188px; margin-bottom: 50px; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px;"><div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-ms-36 col-xs-36 no-padd news_path" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 184.719px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; direction: rtl; text-align: right;"><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/archive?service_id=1" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">صفحه نخست</a>&nbsp;»&nbsp;<a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/archive?service_id=1&amp;cat_id=1" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">عمومی</a></div><div class="col-lg-7 col-md-7 col-sm-7 col-ms-36 col-xs-36 no-padd news_nav news_hits" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 107.75px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(24, 9, 166); text-align: right;"><span class="news_nav_title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); padding-right: 3px;">تعداد بازدید:&nbsp;</span>۹۳۲</div><div class="col-lg-17 col-md-17 col-sm-17 col-ms-36 col-xs-36 no-padd news_nav news_pdate_c" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 261.688px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(24, 9, 166); direction: rtl;"><span class="news_nav_title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); padding-right: 3px;">تاریخ انتشار:</span><span style="box-sizing: border-box; direction: ltr; float: left;">23 February 2018 &nbsp;&nbsp;&nbsp; - &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; float: left;">۰۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۴</span></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 body no-padd" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 554.188px; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 18.2px; font-family: Tahoma, Arial; margin-top: 10px; text-align: right;"><div align="center" style="box-sizing: border-box;"><img src="http://94.182.147.225/files/fa/news/1396/12/4/13840_433.jpg" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></div><div align="center" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">حکیم مهر:</span></b><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;«میترا حجار» بازیگر سینما و تلویزیون و فعال محیط زیست، شب گذشته مهمان برنامه دورهمی مهران مدیری بود.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">به گزارش حکیم مهر<span style="box-sizing: border-box;">، وی در بخشی از گفتگوی خود، ضمن اشاره به گیاهخوار بودن خود گفت: «من تا یک ماه پیش گیاهخوار کامل بودم ولی از یک ماه پیش، مصرف لبنیات را نیز در برنامه غذایی خود آورده ام.»<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">این بازیگر سینما و تلویزیون افزود: «بهتر است همه ما کمتر از گوشت استفاده کنیم و خیلی خوب است که گوشت نخوریم.»<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وی تصریح کرد: «یکی از چیزهایی که در حال از بین بردن کره زمین است، مصرف گوشت می باشد، زیرا به ازای تولید هر کیلوگرم گوشت گوساله، 15 هزار لیتر آب مصرف می شود که این مقدار مصرف هولناک است.»<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">حجار در ادامه افزود: «بسیاری از جنگل ها را قطع می کنیم، برای اینکه مرتع درست کنیم و برای تامین غذای دام ها سویا بکاریم که یک پروتئین گیاهی است و حتی علف هم نیست! ببینید چه گوشتی داریم مصرف می کنیم؟!»<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وی همچنین اظهار داشت: «مرغ ها هم که اصلاً دیگر وارد صحبتشان نشویم، چون همه می دانند که چقدر به اینها قرص و آنتی بیوتیک و مانند اینها می دهند.»<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">این بازیگر سینما و تلویزیون تصریح کرد: «به نظر من هر آدمی خودش می تواند وظیفه اش را انجام دهد و هفته ای سه روز گوشت نخورد و خودتان می توانید تاثیرش را ببینید.»<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">به گزارش حکیم مهر<span style="box-sizing: border-box;">، فارغ از محتوای اظهارات میترا حجار، آنچه که ماجرا را خواندنی و جالب نمود، اشتباهی بود که در پی پخش این برنامه رخ داد. همانطوری که می دانید، فعالان صنعت طیور این روزها با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند و اظهارات این بازیگر سینما و تلویزیون خشم تعدادی از مرغداران را برانگیخت.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">گویا یکی از این مرغداران، «میترا حجازی پور» استاد بزرگ شطرنج ایران را با «میترا حجار» اشتباه می گیرد و در فضای مجازی از خجالت او در می آید! آنچه که در ادامه می بینید، اسکرین شات از مکالمه این مرغدار با این استاد بزرگ شطرنج است که خودش در اینستاگرام منتشر نموده است:<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><div dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span><div dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><img src="http://94.182.147.225/files/fa/news/1396/12/4/13841_599.jpg" width="577" height="902" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></div></div> text/html 2018-02-24T06:13:57+01:00 asddkh.mihanblog.com انجمن صنفی پرداخت 130 میلیون ریال غرامت طیور بومی معدوم شده در کهگیلویه و بویراحمد http://asddkh.mihanblog.com/post/504 <table class="View News" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; margin: 5px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;"><tbody><tr><td class="ViewPicture" style="vertical-align: top; font-family: tahoma !important;"><table id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_ObjectPictures_dlPicture" cellspacing="0" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="font-family: tahoma !important;"><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/picture/?553175/%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7" target="_blank"><img title="آنفلوآنزا" alt="آنفلوآنزا" border="0" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?Width=150&amp;Height=150&amp;ID=dd06732b-fd1e-4131-b34d-622e5a11b31d" class="Picture" style="border: 0px;"></a><div class="Description"></div></td></tr></tbody></table></td><td class="ViewContent" style="vertical-align: top; width: 518px; padding-right: 10px; font-family: tahoma !important;"><span id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_lblDate" class="Date" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; display: inline;">1396/12/5 شنبه</span><span id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_lblHeadline" class="HeadLine" style="font-size: medium; display: block;"></span><span id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_lblTitle" class="Title" style="display: block; font-size: medium; font-weight: 700; margin-bottom: 20px; background: none; padding: 0px;">پرداخت 130 میلیون ریال غرامت طیور بومی معدوم شده در کهگیلویه و بویراحمد</span><span id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_lblSummary" class="Summary" style="display: block; margin-bottom: 20px;"></span><span id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_lblContent" class="Content" style="display: block;"><h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_H1" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 130 میلیون ریال غرامت پرندگان بومی معدوم‌شده بر اثر آنفلوانزا در استان به صاحبان آن‌ها پرداخت شد.</span></h3><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">عبدالله بهمنش روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با توجه به تنظیم صورت‌جلسه و تقویم بهای طیور، غرامت به صاحبان طیور معدوم‌شده پرداخت شد.<br>وی افزود: غرامت پرداخت شده از محل اعتبارات ملی تأمین و در اختیار اداره ‌کل دامپزشکی استان قرار گرفت که پس از کسر کسورات قانونی به حساب صاحبان طیور معدومی واریز شد.<br>مدیر کل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تا کنون تعداد 2 کانون بیماری طیور روستایی در مناطق نجف آباد و شرف آباد شهرستان بویراحمد شناسایی شده است.<br>وی عنوان کرد: در این 2 کانون تعداد 748 قطعه طیور بومی جمع‌آوری و به طریق بهداشتی معدوم شد.<br>سال گذشته بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در روستای «بن زرد» در بخش پاتاوه شهرستان دنا از استان‌های همجوار غربی وارد منطقه شد که تعدادی مرغ و پرنده بر اثر این بیماری تلف شدند.<br>همچنین تمامی اهالی روستای بن زرد توسط مرکز بهداشت دنا واکسینه شدند.<br>سال گذشته آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در هفت کانون کهگیلویه و بویراحمد کنترل شد.<br>هم اینک 60 کشور درگیر بیماری فوق حاد پرندگان در جهان هستند.</span></div></span><div class="Refrence" style="margin-top: 20px;"><span id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_lblSourceCaption" class="Caption" style="font-weight: 700;">منبع:&nbsp;</span><span id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_lblSource" class="Text">ایرنا</span></div></td></tr></tbody></table> text/html 2018-02-24T06:12:11+01:00 asddkh.mihanblog.com انجمن صنفی ۸۵ درصد صنعت مرغ تخم‌گذار، گرفتار بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان http://asddkh.mihanblog.com/post/503 <table class="View News" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; margin: 5px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;"><tbody><tr><td class="ViewPicture" style="vertical-align: top; font-family: tahoma !important;"><table id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_ObjectPictures_dlPicture" cellspacing="0" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="font-family: tahoma !important;"><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/picture/?797487/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" target="_blank"><img title="مصاحبه رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی با خبرنگاران در مشهد" alt="مصاحبه رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی با خبرنگاران در مشهد" border="0" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?Width=150&amp;Height=150&amp;ID=da28b4ed-0453-48f7-8bb0-51035bf5895b" class="Picture" style="border: 0px;"></a><div class="Description"></div></td></tr></tbody></table></td><td class="ViewContent" style="vertical-align: top; width: 518px; padding-right: 10px; font-family: tahoma !important;"><span id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_lblDate" class="Date" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; display: inline;">1396/12/5 شنبه</span><span id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_lblHeadline" class="HeadLine" style="font-size: medium; display: block;"></span><span id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_lblTitle" class="Title" style="display: block; font-size: medium; font-weight: 700; margin-bottom: 20px; background: none; padding: 0px;">۸۵ درصد صنعت مرغ تخم‌گذار، گرفتار بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان</span><span id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_lblSummary" class="Summary" style="display: block; margin-bottom: 20px;"></span><span id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_lblContent" class="Content" style="display: block;"><h2 style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">رئیس سازمان دامپزشکی گفت: ۸۵ درصد از واحد‌های مرغ تخم‌گذار و پولت‌ها در کشور درگیر آنفلوانزا حاد پرندگان هستند.</span></span></h2><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><img alt="۸۵ درصد صنعت مرغ تخم‌گذار، گرفتار بیماری آنفولانزا حاد پرندگان" height="199.83870967741936" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/12/4/7624665_980.jpg" title="۸۵ درصد صنعت مرغ تخم‌گذار، گرفتار بیماری آنفولانزا حاد پرندگان" width="300" style="float: left;">علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی در گفتگو با خبرنگار&nbsp;<a href="http://www.yjc.ir/fa/comercial/41">صنعت،تجارت و کشاورزی</a>&nbsp;<a href="http://www.yjc.ir/fa/comercial">گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان</a>، درباه آخرین وضعیت شیوع&nbsp;<strong>سویه جدید ویروس آنفلوانزا حاد پرندگان</strong>&nbsp;اظهار کرد: طی ده روز گذشته ورود سویه جدید H5N6 در کشورمنجر به تلفات بیش از هزار قطعه پرنده وحشی در پارک ملی بوجاق بندر کیاشهر استان گیلان شد که پس از اطلاع رسانی سازمان محیط زیست،سازمان دامپزشکی پس از حضور در محل اقدام به نمونه برداری برای شناسایی نوع ویروس انجام دادند.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">به گفته وی با تایید سویه جدید بیماری<strong>&nbsp;آنفلوانزا فوق حاد پرندگان،</strong>&nbsp;تردد و بازدید عموم از این محل ممنوع اعلام شد.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">رفیعی پور با اشاره به اینکه محل جمع آوری تلفات طیور سم پاشی شد، افزود:&nbsp; نیروهای دامپزشکی و محیط زیست در ورودی پارک ملی و سایر تالاب های استان های شمالی مستقر شدند، به طوریکه هنگام بازدید مردم از استان های شمالی، وسایل نقلیه آنها مورد سم پاشی قرار گرفت.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">این مقام مسئول ادامه داد: سازمان دامپزشکی در جاده های منتهی به شمال و مناطق گردشگری و تالاب ها با تبلیغات محلی و نصب بنرها توصیه های بهداشتی لازم برای کنترل و پیشگیری بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان را به مردم اطلاع رسانی کردند که با این وجود در چند روز اخیر گزارش جدیدی در منطقه بوجار و دیگر استان های شمالی اعلام نشد.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">وی در خصوص زمان شیوع بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان در کشور گفت: از آبان سال 95،&nbsp;<strong>بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان</strong>&nbsp;وارد کشور شد که علاوه بر پرندگان وحشی، طیور روستایی و صنعتی را نیز درگیر کرد.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: شدت ویروس آنفلوانزا H5N6 &nbsp;به حدی بالا است که به محض سرایت به یک واحد مرغداری روستایی و صنعتی ، تلفات بالایی را رقم می زند.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">&nbsp;به گفته رفیعی پور؛ برای جلوگیری از شیوع سویه جدید بیماری به مناطق دیگرعلاوه بر رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی و بین المللی بلافاصله پس از شناسایی ویروس نسبت به&nbsp;<strong>معدوم سازی پرندگان</strong>&nbsp;باید اقدام کنیم.</span></span></p><h3 style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">&nbsp;17 استان کشور گرفتار آنفلوانزا حاد پرندگان</span></span></h3><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">وی با اشاره به اینکه 17 استان کشور گرفتار آنفلوانزا فوق حاد پرندگان هستند، گفت: تا کنون 500 کانون آلوده شناسایی و بیش از<strong>&nbsp;26 میلیون قطعه مرغ تخم گذار</strong>، مادر، گوشتی، پرندگان وحشی، سایر ماکیان نظیر شتر مرغ و بوقلمون معدوم سازی شد.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که امکان پیشگیری از این بیماری در سال های آتی وجود دارد، بیان کرد: تمامی اقدامات پس از بروز بیماری جزو اقدامات پیشگیرانه از سرایت ویروس در مناطق دیگر به شمار می رود، اما از آنجا که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا اعم از آسیای شرقی و اروپا این ویروس، طیور صنعتی را درگیر کرده است؛ ایران مستثنی از این امر نیست، چرا که 2 مسیر از 5 مسیر پرندگان مهاجر از کشور ما می‌گذرد.</span></span></p><h3 style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">واکسیناسیون هدفمند طیور، امری موثر در کنترل اپیدمی آنفلوانزا</span></span></h3><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">رفیعی پور رعایت تمامی قوانین و توصیه های بهداشتی توسط تمامی دستگاه ها از مزرعه تا سفره را امری مهم در کنترل بیماری دانست و افزود: اگر تشکل ها،&nbsp;<strong>مرغداران</strong>، کارخانه های دان و ناوگان حمل و نقل تمامی توصیه های بهداشتی را رعایت کنند، ضمن آنکه در صورت شیوع بیماری با همکاری ستاد آنفلوانزا ظرف مدت 48 ساعت نسبت به معدوم سازی طیور در شعاع های لازم واحد ها اقدام شود، مطمئنا در سال های آتی اپیدمی آنفلوانزا نخواهیم داشت.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">رئیس سازمان دامپزشکی هدفمند کردن واکسیناسیون طیور صنعتی در سال آینده را یکی دیگر از راهکارهای موثر در کنترل اپیدمی آنفلوانزا اعلام کرد.</span></span></p><h3 style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">تمام مرغ و تخم مرغ های آلوده، معدوم می شوند</span></span></h3><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">وی با اشاره به اینکه مردم نگران مصرف<strong>&nbsp;مرغ و تخم مرغ</strong>&nbsp;نباشند، اظهار کرد:&nbsp; اگر بیماری آنفلوانزا در منطقه ای بروز کند ، سازمان دامپزشکی&nbsp; بلافاصله نسبت به معدوم سازی مرغ و تخم مرغ های آلوده اقدام خواهد کرد؛ بنابراین مردم با خیال راحت&nbsp; مرغ و تخم مرغ های شناسنامه دار و دارای مجوز بهداشتی از سازمان دامپزشکی&nbsp; را مصرف کنند.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">رفیعی پور ادامه داد: با توجه به آنکه انتقال ویروس H5N8 از پرنده به انسان اثبات نشده است، از این رو مسئولان سازمان دامپزشکی در صورت شیوع بیماری در واحدها به منظور سلامت آحاد جامعه اقدام به معدوم سازی طیور، غذای مرغ و تخم مرغ می‌کنند.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">این مقام مسئول در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر آنکه این احتمال وجود دارد که واحدی، بیماری خود را اعلام نکند، تاکید کرد: روند شیوع بیماری به حدی بالاست که اجازه مخفی کاری به مرغدار را نمی دهد چراکه ظرف مدت زمان کوتاهی تمامی مرغ ها درگیر بیماری می شوند که اگر موضوع توسط مرغدار گزارش نشود، این امر به زیان او تمام می شود، درنهایت برای دریافت خسارت ، تاییدیه سازمان دامپزشکی لازم است و به همین خاطر هیچ واحدی اقدام به چنین کاری نخواهد کرد.</span></span></p><h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">معدوم سازی&nbsp;طیور،&nbsp;دلیل اصلی نوسان قیمت تخم مرغ</span></span></h4><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">رفیعی پور با اشاره به اینکه بیش از 85 درصد&nbsp;<strong>واحدهای مرغ تخم گذار</strong>&nbsp;و پولت ها در کشور درگیر آنفلوانزا حاد پرندگان هستند، گفت: معدوم سازی تعداد قابل توجه طیور و کاهش تولید دلیل اصلی نوسان قیمت تخم مرغ در ماه های اخیر به شمار می رود.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">رئیس سازمان دامپزشکی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه 15 درصد واحد های مرغ مادر، گوشتی و سایر ماکیان درگیر این ویروس هستند، یادآور شد: طی دو سال اخیر، شیوع ویروس آنفلوانزا حاد پرندگان در جمعیت واحدهای گوشتی به کمتر از 5 عدد می رسد، بنابراین شیوع بیماری در واحدهای مرغ گوشتی و افزایش قیمت در ایام پایانی سال، ناشی از معدوم سازی و کاهش تولید صحت ندارد.</span></span></p></span></td></tr></tbody></table> text/html 2017-11-30T08:36:14+01:00 asddkh.mihanblog.com انجمن صنفی ویزیت و درمان رایگان بیش از ۶۴ هزار رأس دام در مناطق زلزله‌زده/ دفن بهداشتی لاشه ۱۰ هزار و ۹۰۰ دام تلف شده http://asddkh.mihanblog.com/post/502 text/html 2017-11-28T07:21:52+01:00 asddkh.mihanblog.com انجمن صنفی گزارش تصویری روز http://asddkh.mihanblog.com/post/499 <div class="title" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; float: right; padding: 0px 5px; color: rgb(71, 71, 71); font-size: 16px; line-height: 1.2; font-family: byekan; height: 24px; text-align: right;">گزارش تصویری روز</div><div class="control" style="min-height: 30px; height: auto; clear: both; border-width: medium; border-style: none; border-color: initial; box-shadow: none; font-family: byekan; font-size: small; text-align: right;"><div id="WebPartC_c2aadaa6_b400_4e01_ac52_0fa8ee35a81a" style="width: 690px;"><div id="gallery" style="width: 676.188px;"><div id="pic-container" style="padding: 0px 30px;"><p class="pic-Title">عنوان مجموعه :7 آذر ماه؛دیدار انجمن صنف داروخانه داران خراسان رضوی با مدیرکل استان</p><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=df5b77d8-fb1d-4a34-b7e0-ecf23154aa01" style="text-decoration-line: none;"><img height="425" width="625" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=df5b77d8-fb1d-4a34-b7e0-ecf23154aa01" alt="" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 15px;"></a><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=6172ffc2-9843-4a23-ace5-c4a92a229440" style="text-decoration-line: none;"><img height="425" width="625" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=6172ffc2-9843-4a23-ace5-c4a92a229440" alt="" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 15px;"></a><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=dc943086-f41d-4272-95a9-b2334989cb51" style="text-decoration-line: none;"><img height="425" width="625" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=dc943086-f41d-4272-95a9-b2334989cb51" alt="" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 15px;"></a><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=77dbe980-3071-4209-a7fd-2961a1fd485e" style="text-decoration-line: none;"><img height="425" width="625" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=77dbe980-3071-4209-a7fd-2961a1fd485e" alt="" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 15px;"></a><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=92a4ed34-e541-4397-aea9-268249e530a9" style="text-decoration-line: none;"><img height="425" width="625" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=92a4ed34-e541-4397-aea9-268249e530a9" alt="" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 15px;"></a><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=de6bb8e8-1001-47a9-a609-0d697b5f8e72" style="text-decoration-line: none;"><img height="425" width="625" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=de6bb8e8-1001-47a9-a609-0d697b5f8e72" alt="" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 15px;"></a></div></div></div></div> text/html 2017-11-20T08:07:25+01:00 asddkh.mihanblog.com انجمن صنفی مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی: هیچ کانونی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان گزارش نشده است http://asddkh.mihanblog.com/post/497 <div class="row-one" href="../home/?news/259463/259480/785757/مدیر-کل-دامپزشکی-استان-خراسان-رضوی-هیچ-کانونی-از-آنفلوآنزای-فوق-حاد-پرندگان-در-استان-گزارش-نشده-است" style="font-size: small; text-align: center;"><div class="img-block" style="float: right; width: 154px;"><img class="mohtava-news-img" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowObjectPicture.aspx?Width=150&amp;Height=100&amp;ObjectType=NEWS&amp;ObjectID=6c2451ad-6f4c-4381-9426-e304e5d5d0fa&amp;ThumbType=Fix" alt="مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی: هیچ کانونی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان گزارش نشده استمدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی: هیچ کانونی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان گزارش نشده است" style="position: relative; margin: auto; padding: 5px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 150px; height: 100px; overflow: hidden; float: right;"></div><div class="title-block" style="float: right; width: 511px; margin-right: 10px;"><div class="mohtava-news-date" style="text-align: right; font-size: 12px; color: rgb(102, 102, 102); float: right; position: relative; margin: auto; padding: 3px;">1396/8/29 دوشنبه</div><div class="mohtava-news-headline" style="width: 511px; text-align: right; float: right;"></div><div class="mohtava-news-title" style="text-align: right; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); font-weight: bold; width: 520px; float: right; position: relative; margin: auto; padding: 10px 5px 3px 3px;">مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی: هیچ کانونی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان گزارش نشده است</div></div></div><div class="mohtava-news-summary" style="line-height: 1.75; font-weight: bold; text-align: right; font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); width: 665px; float: right; position: relative; margin: auto; padding-right: 5px;">مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی در جلسه ستاد استانی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که در دفتر معاون سیاسی و امنیتی استانداری برگزار شد اعلام داشت: از ابتدای امسال هیچ موردی از بیماری آنفلوآنزای فوق حادپرندگان در استان مشاهده نشده است.</div><div class="mohtava-news-content" style="text-align: right; font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); width: 665px; float: right; position: relative; margin: auto; padding-right: 5px;"><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12.65px; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12.65px; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA" style="line-height: 14.95px;">دکتر احمد شریعتی با اشاره به مخاطره آمیز بودن بیماری یادشده اظهار داشت: همزمان با فصل سرما و مهاجرت پرندگان، نگرانی ما از بابت بروز بیماری از دوجهت مشترک بودن بیماری و نیز تبعات اقتصادی و اجتماعی آن افزایش می یابد.</span></span></span><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12.65px; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA" style="line-height: 14.95px;">وی عنوان داشت: اعتقاد داریم با پیشگیری از بروز بیماری، دچار سختی ها و هزینه های سنگین بعد از بیماری و کنترل آن نخواهیم شد.</span></span></span><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12.65px; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA" style="line-height: 14.95px;">شریعتی، پیشگیری از بیماری را مصداق فعالیت پدافندی در حوزه سلامت و اقتصاد دانست و گفت: «به تنهایی قادر به کنترل بیماری نیستیم و همکاری جدی پرورش دهندگان و مساعدت سایر نهادهای مرتبط را خواستاریم.</span></span></span><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12.65px; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA" style="line-height: 14.95px;">مدیر کل دامپزشکی استان، با اشاره به رتبه های استان در تولید مرغ و تخم مرغ، پیشگیری از بیماری را بسیار مهم خواند و از عواملی نظیر؛ عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی دامپزشکی، اجتماعات مرغداران بدون رعایت مسایل بهداشتی، جابجایی هرگونه طیور، تخم مرغ و نهاده مرتبط بدون مجوز دامپزشکی، توزیع دان آلوده و دیگر موارد مشابه را از جمله مخاطرات بروز بیماری دانست.</span></span></span><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Zar&quot;; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12.65px; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA" style="line-height: 14.95px;">وی از چرخش ویروس در طیور روستایی، عرضه غیربهداشتی طیور در بازارهای پرندگان، تراکم واحدهای پرورش، عدم پوشش کامل بیمه، فعالیت واحدهای غیرمجاز پرورش طیور و کمبود منابع مالی از جمله دغدغه های پیشگیری از بیماری دانست و خواستار تصویب مصوباتی در جهت کنترل موارد یادشده و از جمله مرغداری های فاقد مجوز شد.<br></span></span></span></p><div id="gallery" style="width: 676px; font-family: byekan; color: rgb(0, 0, 0); font-size: small;"><div id="pic-container" style="padding: 0px 30px;"><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=bb28d230-1918-4ba3-b49a-ec396863973f" style="color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=bb28d230-1918-4ba3-b49a-ec396863973f" width="625" height="425" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; padding-bottom: 15px; margin-bottom: 15px;"></a><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=55df4b7d-ddec-434d-a58c-354d8d7cd319" style="color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=55df4b7d-ddec-434d-a58c-354d8d7cd319" width="625" height="425" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; padding-bottom: 15px; margin-bottom: 15px;"></a><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=104630fb-136e-480d-aa20-f0e65799b79e" style="color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=104630fb-136e-480d-aa20-f0e65799b79e" width="625" height="425" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; padding-bottom: 15px; margin-bottom: 15px;"></a><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=782654fc-9216-45c7-a1d8-43d0bf960da9" style="color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=782654fc-9216-45c7-a1d8-43d0bf960da9" width="625" height="425" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; padding-bottom: 15px; margin-bottom: 15px;"></a><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=6e2a6379-e343-44d2-b0dd-60f9c6c901e7" style="color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=6e2a6379-e343-44d2-b0dd-60f9c6c901e7" width="625" height="425" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; padding-bottom: 15px; margin-bottom: 15px;"></a><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=d605c2a0-6d9f-495c-9a46-b6810c69953f" style="color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=d605c2a0-6d9f-495c-9a46-b6810c69953f" width="625" height="425" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; padding-bottom: 15px; margin-bottom: 15px;"></a><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=8326100c-43d3-470f-af51-9af014bd99a7" style="color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=8326100c-43d3-470f-af51-9af014bd99a7" width="625" height="425" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; padding-bottom: 15px; margin-bottom: 15px;"></a><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=c5c844a6-a568-4b60-8ad4-59bcbb4b076d" style="color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=c5c844a6-a568-4b60-8ad4-59bcbb4b076d" width="625" height="425" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; padding-bottom: 15px; margin-bottom: 15px;"></a><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=4fa1461a-7c25-4c6b-9949-8478b3f2fe7c" style="color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=4fa1461a-7c25-4c6b-9949-8478b3f2fe7c" width="625" height="425" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; padding-bottom: 15px; margin-bottom: 15px;"></a></div></div></div> text/html 2017-11-20T08:01:15+01:00 asddkh.mihanblog.com انجمن صنفی کدام حیوانات سریع‌تر از وقوع زمین‌لرزه آگاه می‌شوند؟ http://asddkh.mihanblog.com/post/496 <div><br></div><div><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 title title_news_page" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; float: right; width: 554.188px; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; line-height: normal; font-stretch: normal; padding: 0px;"><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/news/38380/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; outline: none; direction: rtl; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: normal; font-family: nassim-bold;">کدام حیوانات سریع‌تر از وقوع زمین‌لرزه آگاه می‌شوند؟</a></h1></div><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 no-padd nav_new" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 554.188px; margin-bottom: 50px; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px;"><div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-ms-36 col-xs-36 no-padd news_path" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 184.719px; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; direction: rtl; text-align: right;"><a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/archive?service_id=1" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal;">صفحه نخست</a>&nbsp;»&nbsp;<a href="http://www.hakimemehr.ir/fa/archive?service_id=1&amp;cat_id=1" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; outline: none; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal;">عمومی</a></div><div class="col-lg-7 col-md-7 col-sm-7 col-ms-36 col-xs-36 no-padd news_nav news_hits" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 107.75px; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(24, 9, 166); text-align: right;"><span class="news_nav_title" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); padding-right: 3px;">تعداد بازدید:&nbsp;</span>۲۶۶</div><div class="col-lg-17 col-md-17 col-sm-17 col-ms-36 col-xs-36 no-padd news_nav news_pdate_c" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 261.688px; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(24, 9, 166); direction: rtl;"><span class="news_nav_title" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); padding-right: 3px;">تاریخ انتشار:</span><span style="box-sizing: border-box; direction: ltr; float: left;">19 November 2017 &nbsp;&nbsp;&nbsp; - &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; float: left;">۲۸ آبان ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۹</span></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="col-lg-36 col-md-36 col-sm-36 col-ms-36 col-xs-36 body no-padd" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px; float: right; width: 554.188px; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 18.2px; font-family: Tahoma, Arial; margin-top: 10px; text-align: right;"><div align="center" style="box-sizing: border-box;"><img src="http://94.182.147.225/files/fa/news/1396/8/28/11212_337.jpg" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></div><div align="center" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: normal;">توانایی حیوانات در پیش‌بینی زلزله از گذشته دور تا کنون مورد توجه انسان بوده و این قدرت فرابشری، که در افسانه‌های کهن بازتاب یافته، امروز با بررسی‌های علمی نیز تایید شده است</span></strong><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><strong style="box-sizing: border-box;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: normal;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>.</span></strong><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">به گزارش حکیم مهر به نقل از<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;اقتصاد نیوز، امروزه بسیاری از شهروندان کلان‌شهرها از</span></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>&nbsp;</span><strong style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: normal;">حیوانات خانگی</span></strong><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">نگهداری می‌کنند، اما از قدرت پیش‌بینی زلزله در این همراهان خود غافلند</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">عوامل متعددی موجب توانایی حیوانات در</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>&nbsp;</span><strong style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: normal;">پیش بینی زلزله از سوی حیوانات</span></strong><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">می شود. نخست شنیدن صداهایی که در محدوده فرکانس شنوایی انسان نیستند. (محدوده شنوایی موثر انسان عموما در بازه&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">۱۰۰</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;تا&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">۱۰</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;هزار هرتز است</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span>)<strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: normal;">&nbsp;</span></strong></span><strong style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: normal;">پرندگان</span></strong><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">می‌توانند صداهایی با بسامد&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">۱/ ۰</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;هرتز تا&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">۱۰</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;هرتز را نیز بشنوند (فروصوت) و موش‌ها و</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><strong style="box-sizing: border-box;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: normal;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>&nbsp;</span></strong><strong style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: normal;">جوندگان</span></strong><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">می‌توانند اصواتی با بسامد&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">۱۰۰</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;هزار تا یک میلیون هرتز را بشنوند (فراصوت</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span>).<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">دوم بروز تغییرات در میدان‌های مغناطیسی یا الکتریکی محدوده محل زندگی. سوم، پیش لرزه‌های خفیف. چهارم، تغییر سطح آب‌های زیرزمینی. پنجم، امواج الکترومغناطیس و ششم آزاد شدن گازهایی که در لابه‌لای صفحات زمین محبوس شده بودند</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><div dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span><div dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="box-sizing: border-box; text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><img src="http://94.182.147.225/files/fa/news/1396/8/28/11213_806.jpg" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></div></div></div> text/html 2017-11-19T09:03:14+01:00 asddkh.mihanblog.com انجمن صنفی گزارش تصویری روز http://asddkh.mihanblog.com/post/498 <div class="title" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; float: right; padding: 0px 5px; color: rgb(71, 71, 71); font-size: 16px; line-height: 1.2; font-family: byekan; height: 24px; text-align: right;">زارش تصویری روز</div><div class="control" style="min-height: 30px; height: auto; clear: both; border-width: medium; border-style: none; border-color: initial; box-shadow: none; font-family: byekan; font-size: small; text-align: right;"><div id="WebPartC_c2aadaa6_b400_4e01_ac52_0fa8ee35a81a" style="width: 690px;"><div id="gallery" style="width: 676.188px;"><div id="pic-container" style="padding: 0px 30px;"><p class="pic-Title">عنوان مجموعه :پذیرایی از زایرین پیاده مرقد مطهر رضوی توسط بسیجیان اداره کل دامپزشکی استان و بازدید مدیر کل دامپزشکی استان از خدمات ارائه شده</p><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=d74614f9-5831-46ea-ba53-918327d47aae" style="text-decoration-line: none;"><img height="425" width="625" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=d74614f9-5831-46ea-ba53-918327d47aae" alt="" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 15px;"></a><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=40ef5c7c-f15b-49f2-a369-bd8de1fe698e" style="text-decoration-line: none;"><img height="425" width="625" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=40ef5c7c-f15b-49f2-a369-bd8de1fe698e" alt="" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 15px;"></a><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=a7148edb-4ede-4561-abdf-11fcb7171fe3" style="text-decoration-line: none;"><img height="425" width="625" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=a7148edb-4ede-4561-abdf-11fcb7171fe3" alt="" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 15px;"></a><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=2a3fa0e1-c09c-4e98-b812-04cda83718eb" style="text-decoration-line: none;"><img height="425" width="625" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=2a3fa0e1-c09c-4e98-b812-04cda83718eb" alt="" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 15px;"></a><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=0376573b-425f-45be-99e9-f6aa866d91b0" style="text-decoration-line: none;"><img height="425" width="625" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=0376573b-425f-45be-99e9-f6aa866d91b0" alt="" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 15px;"></a><p></p><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=13f382d9-9b6c-4802-bda8-b94b967292ce" style="text-decoration-line: none;"><img height="425" width="625" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=13f382d9-9b6c-4802-bda8-b94b967292ce" alt="" style="border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 15px;"></a></div><div><br></div></div></div></div> text/html 2017-11-18T08:08:37+01:00 asddkh.mihanblog.com انجمن صنفی 52 تیم دامپزشکی در حال پاکسازی و دفن بهداشتی لاشه های دامی http://asddkh.mihanblog.com/post/495 <div class="title" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; float: right; padding: 0px 5px; color: rgb(71, 71, 71); font-size: 16px; line-height: 1.2; font-family: byekan; height: 24px; text-align: right;">دامپزشکی ایران و جهان</div><div class="control" style="min-height: 30px; height: auto; clear: both; border-width: medium; border-style: none; border-color: initial; box-shadow: none; font-family: byekan; font-size: small; text-align: right;"><div id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f" style="width: 690px;"><table class="View News" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="font-family: Tahoma; font-size: small; margin: 5px;"><tbody><tr><td class="ViewPicture" style="vertical-align: top; font-family: tahoma !important;"><table id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_ObjectPictures_dlPicture" cellspacing="0" border="0" style="font-family: Tahoma; font-size: small; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="font-family: tahoma !important;"><a href="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=2a98d573-de0e-46a8-b1b2-23a0f68b2154" target="_blank"><img alt="" border="0" src="http://rkh.ivo.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?Width=150&amp;Height=150&amp;ID=2a98d573-de0e-46a8-b1b2-23a0f68b2154" class="Picture" style="border: 0px;"></a><div class="Description"></div></td></tr></tbody></table></td><td class="ViewContent" style="vertical-align: top; width: 518px; padding-right: 10px; font-family: tahoma !important;"><span id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_lblDate" class="Date" style="font-size: xx-small; direction: ltr; unicode-bidi: embed; display: inline;">1396/8/27 شنبه</span><span id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_lblHeadline" class="HeadLine" style="font-size: medium; display: block;"></span><span id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_lblTitle" class="Title" style="display: block; font-size: medium; font-weight: bold; margin-bottom: 20px;">52 تیم دامپزشکی در حال پاکسازی و دفن بهداشتی لاشه های دامی</span><span id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_lblSummary" class="Summary" style="display: block; margin-bottom: 20px;"></span><span id="WebPartC_0e1a06cc_d15c_43b8_bfb5_7934f21a8f3f_lblContent" class="Content" style="display: block;"><div class="title" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; float: right; padding: 0px 5px; color: rgb(71, 71, 71); font-size: 16px; line-height: 1.2; font-family: byekan; height: 24px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><strong class="news_strong">مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: مجموعه دامپزشکی از ساعات اولیه وقوع زلزله غرب استان در مناطق آسیب دیده حضور پر رنگ و فعال داشته و در حال پاکسازی این مناطق است.</strong></span></span></div><div class="body"><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;به گزارش خبرنگار &nbsp;</span><a href="http://www.yjc.ir/fa/states" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;"><span style="font-family: Tahoma;">گروه استان های</span></a><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><a href="http://www.yjc.ir/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;"><span style="font-family: Tahoma;">باشگاه خبرنگاران جوان</span></a><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;از&nbsp;</span><a href="http://www.yjc.ir/fa/kermanshah" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;"><span style="font-family: Tahoma;">کرمانشاه</span></a><span style="font-family: Tahoma;">،مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت:&nbsp;<strong>مناطق زلزله زده غرب استان کرمانشاه</strong>&nbsp;با بکارگیری توان حداکثری و حضور 52 اکیپ دامپزشکی از استان های کرمانشاه، ایلام، کردستان، همدان و لرستان در حال پاکسازی و&nbsp;<strong>دفن لاشه دام ها</strong>&nbsp;به طریق بهداشتی است.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">نادر پرور گفت: مجموعه دامپزشکی از ساعات اولیه وقوع زلزله غرب استان در مناطق آسیب دیده حضور پر رنگ و فعال داشته و در حال پاکسازی این مناطق است.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">وی افزود: اکیپ های اعزامی از استان های معین همچون ایلام، کردستان، لرستان و همدان با همکاری نیروهای اعزامی از مرکز استان با توان حداکثری در حال پاکسازی مناطق زلزله زده ای هستند که دارای تلفات دامی هستند.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به انجام اقدامات بهداشتی، توزیع دارو و درمان رایگان از سوی این اکیپ ها در این مناطق گفت: لاشه دام های تلف شده اگر مدت زمان بیشتری بر روی زمین رها شوند علاوه بر انتشار بوی آزار دهنده تعفن و تجمع حشرات موذی، موجب آلودگی های زیست محیطی می شوند.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">پرور بیان کرد: در همین راستا اکیپ های دامپزشکی به سرعت نسبت به جمع آوری لاشه ها و دفن بهداشتی آنها و سپس ضدعفونی و سم پاشی منطقه نسبت به دفع خطر این لاشه ها اقدام می کنند.<br><br>وی از ساکنین مناطق زلزله زده و حتی امدادرسانان به این مناطق خواست تا در صورت مشاهده لاشه های تلف شده سریعا موضوع را از طریق شماره های 1512 و سامانه پیامکی 100010001512 به کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به نظارت بر دفع بهداشتی آنها اقدام شود.</span></p><h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">نجات گوساله زنده از زیر آوار؛ تنها دارایی یک پیرزن روستایی</span></span></h3><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">این مقام مسئول گفت: در هنگام آواربرداری و دفن بهداشتی لاشه های تلف شده دام ها در روستای گلم کبود علیا از توابع شهرستان سرپل ذهاب با همکاری اکیپ دامپزشکی و اکیپ سازمان جهادکشاورزی استان یک راس گوساله زنده از زیر آوار بیرون کشیده شد.<br><br>وی بیان داشت: این گوساله حالا تنها دارایی یک پیرزن روستایی است که اظهار می کرد از دار دنیا فقط دو راس گوساله داشته که قصد داشت برای خرج زمستانش آنها را بفروشد که متاسفانه یکی از آنها در زیر آوار تلف شد.</span></p><h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">پاکسازی دام های تلف شده دهستان سرقلعه سرپل ذهاب توسط اکیپ های دامپزشکی ایلام</span></span></h3><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه همچنین از پاکسازی&nbsp;<strong>دام های تلف شده</strong>&nbsp;دهستان سرقلعه سرپل ذهاب توسط اکیپ های دامپزشکی اعزامی از استان ایلام به مناطق زلزله زده خبر داد و گفت: استان ایلام یکی از نخستین استان هایی است که در حوزه دامپزشکی به یاری&nbsp;<strong>زلزله زدگان استان کرمانشاه</strong>&nbsp;اقدام کرد.<br><br>وی ضمن تشکر و قدر دانی از همکاران دامپزشکی ایلام برای کمک رسانی به مناطق زلزله زده افزود: تیم اعزامی از ایلام متشکل از 3 اکیپ عملیاتی، یک اکیپ درمانی، یک اکیپ پشتیبانی و یک اکیپ مدیریتی است که از چند روز گذشته در مناطق زلزله زده استان مستقر شده اند و مشغول خدمت رسانی هستند.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;وی ادامه داد: در پنجمین روز بعد از وقوع زلزله 7.3 ریشتری غرب استان کرمانشاه 3 اکیپ دامپزشکی که از طرف اداره کل دامپزشکی استان کردستان و 3 اکیپ از دامپزشکی استان همدان و 5 اکیپ از اداره کل دامپزشکی استان ایلام به این مناطق اعزام شده اند و در شهرستان قصر شیرین برای اعزام به منطقه استقرار یافته اند.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;پرور از مصدومیت یکی از کارکنان دامپزشکی در حین انجام وظیفه در&nbsp;<strong>کمک رسانی به مناطق زلزله زده</strong>&nbsp;استان خبر داد و افزود: این همکار دامپزشکی که در حین انجام وظیفه در مناطق زلزله زده دچار حادثه شکستگی از ناحیه پا شد.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p></div></span></td></tr></tbody></table></div></div>